GENUS NAME:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Vaccinium

124 types

Valeriana

5 types

Vallisneria

2 types

Vancouveria

4 types

Vania

1 type

Vanilla

2 types

Vasconcellea

2 types

Vauquelinia

1 type

Veltheimia

2 types

Veratrum

9 types

Verbascum

43 types

Verbena

55 types

Verbesina

3 types

Vernicia

1 type

Vernonia

16 types

Veronica

219 types

Veronicastrum

13 types

Vesalea

2 types

Vestia

1 type

Viburnum

168 types

Vigna

2 types

Viguiera

2 types

Vinca

20 types

Vincetoxicum

2 types

Viola

113 types

Visnaga

2 types

Vitaliana

2 types

Vitex

23 types

Vitis

73 types

Vriesea

4 types