GENUS NAME:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Nama

1 type

Nananthus

7 types

Nandina

34 types

Nannorrhops

2 types

Napaea

1 type

Narcissus

171 types

Nashia

1 type

Nassella

5 types

Neillia

4 types

Nelumbo

4 types

Nematanthus

15 types

Nemesia

27 types

Nemophila

5 types

Neochilenia

2 types

Neoglaziova

1 type

Neohenricia

1 type

Neolitsea

1 type

Neomarica

5 types

Neomortonia

1 type

Neoregelia

10 types

Nepenthes

9 types

Nepeta

36 types

Nephrolepis

14 types

Nerine

38 types

Nerium

29 types

Nertera

1 type

Neviusia

2 types

Nicandra

3 types

Nicotiana

28 types

Nierembergia

7 types

Nigella

9 types

Nitrophila

2 types

Nolana

2 types

Nolina

24 types

Nomocharis

1 type

Nopalea

3 types

Nothofagus

4 types

Notholirion

2 types

Nothoscordum

2 types

Notocactus

19 types

Nylandtia

2 types

Nymphaea

14 types

Nyssa

15 types