Veltheimia more Veltheimia details

Veltheimia bracteata
Veltheimia bracteata

aka Veltheimia viridifolia, Forest Lily