GENUS NAME:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Vaccinium

114 types

Valeriana

5 types

Vallisneria

2 types

Vancouveria

4 types

Vania

1 type

Vanilla

2 types

Vauquelinia

1 type

Veltheimia

2 types

Veratrum

9 types

Verbascum

38 types

Verbena

48 types

Verbesina

3 types

Vernicia

1 type

Vernonia

13 types

Veronica

100 types

Veronicastrum

12 types

Vestia

2 types

Viburnum

148 types

Vicia

1 type

Vigna

2 types

Vigueria

1 type

Viguiera

2 types

Villarsia

1 type

Vinca

22 types

Viola

93 types

Viscaria

6 types

Vitaliana

2 types

Vitex

19 types

Vitis

60 types

Vriesea

4 types