GENUS NAME:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nama

1 type

Nananthus

7 types

Nandina

33 types

Nannorrhops

2 types

Napaea

1 type

Narcissu

1 type

Narcissus

140 types

Narcisus

1 type

Nashia

1 type

Nassella

4 types

Neillia

4 types

Nelumbo

4 types

Nematanthus

13 types

Nemesia

26 types

Nemophila

4 types

Neochilenia

2 types

Neohenricia

1 type

Neolitsea

1 type

Neomarica

5 types

Neomortonia

1 type

Neoregelia

3 types

Nepenthes

6 types

Nepeta

34 types

Nephrolepis

14 types

Nerine

31 types

Nerium

24 types

Nertera

1 type

Neviusia

1 type

Nicandra

2 types

Nicotiana

26 types

Nierembergia

7 types

Nigella

8 types

Nitrophila

2 types

Nolana

2 types

Nolina

23 types

Nomocharis

1 type

Nopalea

3 types

Nothofagus

4 types

Notholirion

1 type

Nothoscordum

2 types

Notocactus

18 types

Nylandtia

2 types

Nymphaea

14 types

Nyssa

15 types