Plant Index: Plants in genus Pleioblastus

Pleioblastus chino 'Kimmei'

aka Kimmei Dwarf Bamboo

Pleioblastus pygmaeus

aka Dwarf Bamboo, Pygmy Bamboo

Pleioblastus chino 'Murakamianus'

aka Pleioblastus chino 'Murakamiensis', Murakamiensis Bamboo

Pleioblastus viridistriatus 'Chrysophyllus'

aka Chrysophyllus Dwarf Yellow Bamboo

Pleioblastus viridistriatus

aka Arundinaria auricoma, Arundinaria viridi-striata, Arundinaria viristriata, Pleioblastus auricomis, Pleioblastus pygmaeus viridistriatus, Pleioblastus viridistriatus 'Dwarf Greenstripe', Bamboo, Dwarf Greenstripe Bamboo, Variegated Dwarf Bamboo

Pleioblastus argenteostriatus

aka Pleioblastus argentiostriata, Whitestripe Bamboo

Pleioblastus distichus

aka Pleioblastus distichus 'Green Carpet', Pseudosasa disticha, Bamboo Select® Green Carpet™, Dwarf Fernleaf Bamboo, Dwarf Fernleaf Bamboo Green Carpet, Pygmy Bamboo

Pleioblastus fortunei

aka Arundinaria fortunei, Arundinaria variegata, Pleiboblastus fortunei, Pleioblastus fortunei 'Bamboo Select®', Pleioblastus fortunei 'Little Zebra', Pleioblastus variegatus, Sasa pygmaea variegata, Bamboo Select® Little Zebra™, Dwarf Variegated Bamboo, Dwarf White Stripe Bamboo, Dwarf Whitestripe Bamboo, Dwarf Whitestripe Bamboo Little Zebra

Pleioblastus distichus [variegated]

aka Pleioblastus distichus variegata, Dwarf Fern Leaf Bamboo, Pygmy Bamboo

Pleioblastus distichus 'Okanazusa'

aka Pleioblastus pygmaeus var. distichus 'Okanazusa', Okanazusa Dwarf Fernleaf Bamboo