Dactylorhiza more Dactylorhiza details

Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa

aka Southern Marsh Orchid

Dactylorhiza purpurella (spotted leaf)
Dactylorhiza purpurella (spotted leaf)

aka Dactylorhiza purpurella, Orchis purpurella, Deep Purple Dactylorhiza, Northern Marsh Orchid, Northern Marsh Orchid

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalis

aka Broad-leaved Marsh Orchid, Common Marsh Orchid, Fan Orchid, Western Marsh Orchid

Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii

aka Common Spotted Orchid

Dactylorhiza aristata
Dactylorhiza aristata

aka Keyflower, Marsh Orchid

Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

aka Marsh Orchid, Stately Dactylorhiza

Dactylorhiza species

aka Marsh Orchid

Dactylorhiza praetermissa var. junialis

aka Dactylorhiza pardalina, Leopard Spotted Orchid, Marsh Orchid