Asimina more Asimina details

Asimina triloba
Asimina triloba

aka Paw Paw, Pawpaw, Indiana Banana, American Custard Apple, Banangois

Asimina triloba 'Allegheny'

aka Allegheny Paw Paw, Pawpaw

Asimina triloba 'Potomac'

aka Potomac Paw Paw, Pawpaw

Asimina triloba 'Shenandoah'

aka Shenandoah Paw Paw, Pawpaw

Asimina triloba 'Susquehanna'

aka Susquehanna Paw Paw, Pawpaw

Asimina triloba 'Mango'

aka Mango Paw Paw

Asimina parviflora

aka Dwarf Pawpaw, Small Custard-Apple, Custard-Banana