Asclepias more Asclepias details

Asclepias asperula

aka Spider Milkweed, Antelope Horns

Asclepias cancellata

aka Wild Cotton

Asclepias cordifolia

aka Heart Leaf Milkweed

Asclepias curassavica

aka Blood Flower, Mexican Milkweed

Asclepias curassavica 'Aurea'

aka Tropical Yellow Milkweed

Asclepias curassavica 'Silky Deep Red'

aka Silky Deep Red Butterflyweed

Asclepias curassavica 'Silky Gold'

aka Mexican Butterfly Weed, Scarlet Milkweed

Asclepias curassavica 'Silky Orange'

aka Silky Orange Butterfly Weed, Blood Flower, Indian Root, Swallow-wort

Asclepias curassavica 'Silky Red'

aka Silky Red Butterfly Weed

Asclepias curassavica 'Silky Yellow'

aka Silky Yellow Butterfly Weed, Blood Flower, Indian Root, Swallow-wort, Golden Butterflyweed

Asclepias curassavica 'Wildfire'

aka Wildfire Butterflyweed, Wildfire Scarlet Milkweed

Asclepias erosa

aka Desert Milkweed

Asclepias exaltata

aka Poke Milkweed

Asclepias fascicularis

aka Narrow Leaved Milkweed

Asclepias hallii

aka Hall's Milkweed

Asclepias incarnata

aka Swamp Milkweed, Rose Milkweed, White Indian Hemp

Asclepias incarnata 'Cinderella'

aka Cinderella's Pink Swamp Milkweed

Asclepias incarnata 'Ice Ballet'

aka Ice Ballet Swamp Milkweed

Asclepias incarnata 'Milkmaid'

aka Milkmaid Swamp Milkweed

Asclepias incarnata 'Soul Mate'

aka Soul Mate Swamp Milkweed

Asclepias speciosa

aka Showy Milkweed

Asclepias speciosa 'Davis'

aka Davis Showy Milkweed

Asclepias subulata

aka Rush Milkweed, Desert Milkweed

Asclepias sullivantii

aka Sullivant's Milkweed, Sullivant's Prairie Milkweed

Asclepias syriaca

aka Virginia Silk, Common Milkweed

Asclepias tuberosa

aka Butterfly Milkweed, Butterfly Weed, Silkwood, Pleurisy-Root

Asclepias tuberosa [Deep red-orange form]

aka Dark Orange Red Perennial Butterfly Weed, Dark Orange Red Butterfly Milkweed

Asclepias tuberosa Gay Butterflies Group

aka Asclepias tuberosa 'Gay Butterflies', Gay Butterflies Butterfly Weed

Gomphocarpus fruticosus

aka Asclepias fruticosa, Swan Plant Milkweed, Tennis Ball Bush

Gomphocarpus physocarpus

aka Asclepias physocarpa, Family Jewels Tree, Balloonplant, Balloon Cotton-bush, Swan Plant