Yushania more Yushania details

Yushania boliana
Yushania boliana

aka Borinda boliana, Himalayan Blue Mountain Bamboo

Fargesia dracocephala [long leaf form]

aka Fargesia dracocephala [dwarf form], Yushania confusa