Plant Index: Plants in genus Stylophorum

Stylophorum diphyllum

aka Celandine Poppy, Golden Wood Poppy

Stylophorum lasiocarpum

aka Chinese Celandine Poppy