Plant Index: Plants in genus Semiarundinaria

Semiarundinaria fastuosa

aka Semiarundinaria arundinaria, Temple Bamboo

Sinobambusa tootsik

aka Semiarundinaria okuboi

Semiarundinaria yashadake 'Kimmei'

aka Semiarundinaria yashadake 'Kimmeii'