Plant Index: Plants in genus Phellodendron

Phellodendron amurense var. sachalinense

aka Phellodendron amurense 'Sachalinense', Sakhalin Cork Tree

Phellodendron amurense var. lavallei Eye Stopper™

aka Phellodendron lavallei Eye Stopper™, Eye Stopper™ Cork Tree

Phellodendron amurense

aka Amur Cork Tree, Amur Corktree

Phellodendron amurense 'His Majesty'

aka Phellodendron amurense His Majesty™, Cork Tree, Corktree

Phellodendron lavallei

aka Phellodendron amurense var. lavallei, Lavalle Cork Tree

Phellodendron chinense

aka Chinese Corktree, Huang-Peh

Phellodendron japonicum

aka Japanese Corktree