Plant Index: Plants in genus Pereskiopsis

Pereskia lychnidiflora

aka Opuntia golziana, Opuntia pititache, Pereskia autumnalis, Pereskia calandriniaefolia, Pereskia conzattii, Pereskia nicoyana, Pereskia opuntiflora, Pereskia pititache, Pereskiopsis autumnalis, Pereskiopsis opuntiflora, Pereskiopsis pititache, Rhodocactus autumnalis, Rhodocactus conzattii, Rhodocactus lychnidiflorus, Rhodocactus nicoyanus, Manzanote

Pereskiopsis diguetii

aka Opuntia spathulata, Pereskia higuerana, Pereskia spathulata, Pereskiopsis spathulata, Rhodocactus higueranus, Patilón