Plant Index: Plants in genus Kalmiopsis

Kalmiopsis fragrans

aka Kalmiopsis leachiana 'Le Piniec', Kalmiopsis leachiana 'Umpqua Form'