Guaiacum more Guaiacum details

Guaiacum angustifolium
Guaiacum angustifolium

aka Porlieria angustifolia, Guyacan, Soapbush, Texas Guaiacum