Eucryphia more Eucryphia details

Eucryphia lucida 'Pink Cloud'
Eucryphia lucida 'Pink Cloud'

aka Leatherwood, Pinkwood, Tasmanian Leatherwood

Eucryphia lucida 'Spring Glow'
Eucryphia lucida 'Spring Glow'

aka Eucryphia lucida 'Spring Cream', Spring Cream Variegated Tasmanian Leatherwood, Spring Glow Leatherwood, Variegated Tasmanian Leatherwood

Eucryphia x nymansensis 'Mount Usher'
Eucryphia x nymansensis 'Mount Usher'

aka Eucryphia x nymansensis 'Mt. Usher'

Eucryphia lucida
Eucryphia lucida

aka Leatherwood

Eucryphia lucida [UCSC 75.640]

aka Tasmanian Leatherwood

Eucryphia 'Penwith'

aka Eucryphia x 'Penwith', Penwith Leatherwood

Eucryphia milliganii
Eucryphia milliganii

aka Mountain Leatherwood