Eucommia more Eucommia details

Eucommia ulmoides
Eucommia ulmoides

aka Gutta-percha Tree, Hardy Rubber Tree