Eremalche more Eremalche details

Eremalche rotundifolia
Eremalche rotundifolia

aka Desert Fivespot

Eremalche parryi
Eremalche parryi

aka Parry's Mallow