Epithelantha more Epithelantha details

Epithelantha micromeris var. bokei
Epithelantha micromeris var. bokei

aka Epithelantha bokei, Boke's Button Cactus

Epithelantha micromeris
Epithelantha micromeris

aka Cactus micromeris, Epithelantha micromeris subsp. micromeris, Epithelantha micromeris var. micromeris, Epithelantha spinosior, Mammillaria micromeris, Button Cactus, Mulatto, Tapone