Encholirium more Encholirium details

Encholirium subsecundum [Serro- Diamantina MG 2-23-14 DJC (37)]

aka Encholirium glaziovii [Serro- Diamantina MG 2-23-14 DJC (37)]

Encholirium magalhaesii [Diamantina MG 3-14 DJC (41)]

aka Encholirium magalhaesii 'Diamantina' [MG 3-14 DJC (41)]

xEnchotia 'Ruby'
xEnchotia 'Ruby'

aka Encholirium horridum x Hechtia rosea, Enchotia 'Ruby'