Eichhornia more Eichhornia details

Eichhornia crassipes
Eichhornia crassipes

aka Eichhoria crassipes, Eichhornia speciosa, Piaropus crassipes, Water Hyacinth