Dichroa more Dichroa details

Dichroa febrifuga
Dichroa febrifuga

aka Blue Bead

Dichroa febrifuga [UBC]
Dichroa febrifuga [UBC]

aka Dichroa febrifuga 'UBC Form', UBC Evergreen Hydrangea

Dichroa febrifuga [Guizhou Form]

aka Dichroa febrifuga 'Guizhou Form'

Dichroa febrifuga [Yamaguchi select]
Dichroa febrifuga [Yamaguchi select]

aka Dichroa febrifuga 'Yamaguchi Select'

Dichroa febrifuga [Dwarf Form]
Dichroa febrifuga [Dwarf Form]

aka Dichroa species [Dwarf], Dwarf Evergreen Chinese Hydrangea