Asystasia more Asystasia details

Asystasia gangetica
Asystasia gangetica

aka Creeping Foxglove

Asystasia gangetica 'St. John'

aka Asystasia bojeriana, Asystasia coromandeliana, Asystasia gangetica 'Variegata', Asystasia gangetica ssp. gangetica 'St. John', Justicia gangetica, Chinese Violet, COROMANDEL, Creeping Foxglove, Ganges Primrose, IVORY RIBBONS, St. John Variegated Ganges Primrose