Asystasia more Asystasia details

Asystasia gangetica
Asystasia gangetica

aka Creeping Foxglove

Asystasia gangetica 'St. John'

aka Asystasia gangetica 'Variegata', Asystasia bojeriana, Asystasia coromandeliana, Asystasia gangetica ssp. gangetica 'St. John', Justicia gangetica, Ganges Primrose, Creeping Foxglove, IVORY RIBBONS, COROMANDEL, St. John Variegated Ganges Primrose, Chinese Violet