Argylia more Argylia details

Argylia radiata
Argylia radiata

aka Argylia canescens