Ambrosia more Ambrosia details

Ambrosia dumosa
Ambrosia dumosa

aka Burro Sage, Burro Weed, White Bursage

Ambrosia salsola
Ambrosia salsola

aka Hymenoclea salsola, Burrobush, Cheesebush, Desert Pearl, White Burrobrush, Winged Ragweed

Ambrosia chamissonis
Ambrosia chamissonis

aka Silver Beach Burr, Silver Beachweed, Silver Burr Ragweed