Alyxia more Alyxia details

Alyxia buxifolia

aka Carrissa 'Petit Point', Sea Box, Dysentary Bush