Alyogyne more Alyogyne details

Alyogyne hakeifolia

aka Hibiscus hakeifolia, Red-Centered Hibiscus

Alyogyne hakeifolia yellow-flowered

aka Alyogyne hakeifolia 'Yellow'

Alyogyne huegelii

aka Blue Hibiscus, Lilac Hibiscus, Purple Hibiscus

Alyogyne huegelii 'Monterey Bay'

aka Monterey Bay Blue Hibiscus

Alyogyne huegelii 'Swan River'

aka Swan River Blue Hibiscus