Aloysia more Aloysia details

Aloysia virgata
Aloysia virgata

aka Sweet Almond Tree Verbena

Aloysia citriodora
Aloysia citriodora

aka Aloysia citrodora, Aloysia triphylla, Lippia citriodora, Lemon Verbena, Verveine Odorante

Aloysia gratissima
Aloysia gratissima

aka Aloysia lycioides, Lippia lycioides, Verbena gratissima, Beebrush, Chaparro Blanco, Hierba de la Princesa, Jazminillo, Privet Lippia, White-Brush