Aloysia more Aloysia details

Aloysia virgata

aka Sweet Almond Tree Verbena

Lippia citriodora

aka Aloysia triphylla, Lemon Verbena, Verveine Odorante