Aloinopsis more Aloinopsis details

Aloinopsis rubrolineata
Aloinopsis rubrolineata

aka Aloinopsis rubrolineatus

Nananthus vittatus
Nananthus vittatus

aka Aloinopsis aloides, Mesembryanthemum aloides, Nananthus aloides, Nananthus transvaalensis

Aloinopsis malherbei
Aloinopsis malherbei

aka Nananthus malherbei, Giant Jewel Plant

Aloinopsis schooneesii
Aloinopsis schooneesii

aka Aloinopsis schoonessii, Nananthus schooneesii, Living Stone

Aloinopsis luckhoffii
Aloinopsis luckhoffii

aka Aloinopsis lodewykii, Aloinopsis villetii, Nananthus luckhoffii, Nananthus villetii, Titanopsis luckhoffii

Aloinopsis spathulata
Aloinopsis spathulata

aka Hardy Living Stone

Deilanthe peersii
Deilanthe peersii

aka Aloinopsis peersii, Cheiridopsis noctiflora, Cheiridopsis victoris, Mesembryanthemum canum, Nananthus peersii, Ice Plant