Aechmea more Aechmea details

Aechmea blanchetiana

aka Urn Plant

Aechmea cylindrata

aka Cylinder Bromeliad

Aechmea gamosepala

aka Bromeliad, Matchstick Plant

Aechmea mulfordii

aka Living Vase Bromeliad

Aechmea recurvata

aka False Tillandsia

Aechmea recurvata var. benrathii

aka Bromeliad, False Tillandsia

Aechmea recurvata var. ortgiesii

aka Urn Plant, False Tillandsia