Acis more Acis details

Acis autumnalis

aka Leucojum autumnale, Autumn Snowflake