Actinidia more Actinidia details

Actinidia 'Geneva'

aka Geneva Kiwi

Actinidia 'Silver Lining'

aka Silver Lining Kiwi

Actinidia 'Tomuri'

aka Actinidia chinensis 'Tomuri', Tomuri Male Kiwi Vine

Actinidia arguta '74-49'

aka 74-49 Female Hardy Kiwi, 74/49 Female Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Ananasnaya'

aka Actinidia arguta 'Anna', Ananasnaya Hardy Kiwi, Anna Female Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Dumbarton Oaks'

aka Actinidia 'Dunbarton', Dumbarton Oaks Bower Actinidi, Dumbarton Oaks Tara Vine, Dunbarton Hardy Kiwi, Dumbarton Oaks Kiwi

Actinidia arguta 'Hardy Male'

aka Hardy Male Male Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Hardy Red'

aka Hardy Red Kiwi

Actinidia arguta 'Issai'

aka Actinia 'Issia', Issai Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Jumbo'

aka Jumbo Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Male 74-32'

aka 74-32 Male Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Michigan State'

aka Michigan State Female Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Rossana'

aka Rossana Rossana's Hardy Kiwi

Actinidia arguta 'Tatyana'

aka Tatyana Tatyana's Hardy Kiwi

Actinidia arguta var. cordifolia

aka Actinidia cordifolia, Actinidia platyphylla, Female Hardy Kiwi, Hardy Kiwi

Actinidia arguta x melanandra 'Ken's Red'

aka Actinidia x 'Ken's Red', Actinidia arguta 'Ken's Red', Ken's Red Hardy Kiwi

Actinidia arguta [female]

aka Female Hardy Kiwi

Actinidia arguta [male]

aka Hardy Kiwi, Bower Actinidia

Actinidia chinensis 'Vincent'

aka Actinidia 'Vincent', Vincent Kiwi, Vincent Female Kiwi Vine

Actinidia deliciosa 'Hayward'

aka Hayward Female Kiwi

Actinidia deliciosa 'Saanichton'

aka Saanichton Fuzzy Kiwi

Actinidia deliciosa (male)

aka Actinidia deliciosa, Actinidia deliciosa, , Fuzzy Kiwi, Male Kiwi

Actinidia kolomikta

aka Actinidia kolomikta 'Arctic Beauty', Trochostigma kolomikta, Variegated Kiwi Vine, Arctic Beauty Variegated Kiwi, Arctic Beauty Kiwi

Actinidia kolomikta 'Pasha'

aka Actinidia kolomikta Arctic Beauty 'Pasha'™, Actinidia kolomikta Pasha' [Male], Ornamental Kiwi, Pasha Kiwi, Pasha [Male] Kiwi

Actinidia kolomikta 'Sentyabraskaya'

aka Actinidia kolomikta September Sun™, Actinidia kolomikta 'September Sun', Actinidia kolomikta 'September', September Sun Kiwi, Arctic Beauty September Sun™ Hardy Kiwi, September Silver Vine Kiwi

Actinidia pilosula

aka Variegated Kiwi

Actinidia polygama

aka Actinidia volubilis, Trochostigma polygama, Silver Vine, Silver Vine Kiwi

Actinidia polygama 'Hot Pepper'

aka Hot Pepper Silver Vine

Actinidia polygama 'Pavel'

aka Pavel Silver Vine Kiwi

Actinidia polygama 'Vera's Pride'

aka Actinidia polygama Vera's Pride' [Female], Vera's Pride Kiwi, Veras Pride [Female] Male Silver Vine (Kiwi)

Actinidia tetramera var. maloides

aka Rosy Crabapple Kiwi